Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

doc. Mgr. Olga Češková

* 3.7. 1946                    Nové Hrady, jižní Čechy

 

Studium

1952 - 1960                  základní škola, Mšeno u Mělníka

1960 - 1964                  SVVŠ v Mělníku - maturita

1964 - 1966                  SPŠCH v Praze, Křemencova - maturita

1966                              vítězka pěvecké soutěže STM

1966                              přijata na státní konzervatoř v Praze

1967 - 1970                  studijní cesty do zahraničí

1968 - 1970                  sólistka  VUSu

1970                              konzervatoř Praha - maturita

1972                              mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka - cena poroty

1972                              závěrečná zkouška na konzervatoři - s vyznamenáním

1972 - 1974                  hostování v mimopražských divadlech členka Hudebního divadla v Praze (Karlín)

1973                              spolupráce s LŠU v Praze 4 - Nuslích

1975                              přijata na HAMU do třídy prof. M. Budíkové-Jeremiášové

1975 - 1979                  koncertní činnost, hostování v divadlech, pedagogická činnost

1979                              závěrečný koncert na HAMU Státní zkouška s červeným diplomem

Umělecká činnost

1979 - 1983                  pěvecké koncerty, hostování v divadlech, pedagogická činnost,

1983 - 2014                  pěvecké koncerty, hostování

  • Film „Kolja“ režiséra J. Svěráka. Nazpívala roli zpěvačky Kláry v hereckém provedení L. Šafránkové.
  • R. Dindo: „Wer war Kafka“ (film). Klavírní doprovod + zpěv písně: M. Ravel „Majörke, mein Sohn“.
  • CD:  Hlasová a pěvecká cvičení.
  • CD:  Nápěvkové písně (pro zvládnutí intonace).
  • DVD: pro ART AGENCY ETVA : Staropražské písničky.

Publikační činnost

Pěvecká výchova - skripta pro posluchače DAMU

Časopis Folklor (příspěvky k pěveckým soutěžím a k současné výuce zpěvu)

Další aktivity

1) Malé divadlo v Českých Budějovicích

2) Divadlo Alfa v Plzni

3) Divadelní festival v Krásné Lípě

4) Folklórní sdružení ČR (členka poté předsedkyně porot pěveckých soutěží)

5) Spolupráce s dětským vysíláním ČR

6) Spolupráce se ZUŠ v Praze 4 - Modřanech

7) Spolupráce s Hlasovým a sluchovým centrem Praha,

8) Spolupráce s Hudební fakultou AMU v Praze - katedra zvuku.


Přednášky a výuka zpěvu v zahraničí:

1) Figurentheaterfestival – Mnichov, Německo

2) Figurentheater-Kolleg – Bochum, Německo

Pedagogická činnost

Na katedře ALD DAMU působí od roku 1983 jako interní pedagog zpěvu na katedře ALD.

17.3. 1994                     habilitace - docentka pro obor herecký zpěv

Předměty

  • Zpěv
  • Inscenační tvorba

Sylabus, osnova a literatura předmětu - viz Studijní informační systém KOS na www.amu.cz .