Přehled témat studijních projektů a disertací

Akademický rok 2022–2023:

1. ročník

MgA. Pavel Morávek – Reflexe interdisciplinárního dialogu režie a scénografie s přesahem do dalších oblastí uměleckého scénování

MgA. Vít Kořínek – Režisér a smích: režijní realizace komedie mezi komediantstvím a zprávou o stavu světa

2. ročník

MgA. Barbora Maleninská – Mýtus, národ a sociální identita v kontextu scénické tvorby

MgA. Lumír Olšovský – Specifika herectví a režie v muzikálu

3. ročník

MgA. Zuzana Černá – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu / Múzičnost v hereckém projevu

MgA. Anna Randárová – Hereččin či hercův vztah k tělu – tělo jako nástroj herecké tvorby

MgA. Pavel Čeněk Vaculík – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu

MgA. Tomáš Příkrý – Analýza scénického světelného designu

Čekatelky a čekatelé

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér (obhajoba 2023)

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti (2023)

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě (2024)

MgA. Josef Kačmarčík – Divadlo a autenticita (obhajoba 2025)

Mgr. Ludmila Válková – Prostor světlem (2025)