Přehled témat studijních projektů a disertací

AKADEMICKÝ ROK 2021–2022:

1. ročník

MgA. Barbora Maleninská – Mýtus, národ a sociální identita v kontextu scénické tvorby

MgA. Lumír Olšovský – Specifika herectví a režie v muzikálu

2. ročník

MgA. Zuzana Černá – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu / Múzičnost v hereckém projevu

MgA. Anna Randárová – Hereččin či hercův vztah k tělu – tělo jako nástroj herecké tvorby

MgA. Pavel Čeněk Vaculík – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu

Mgr. Josef Kopecký – Nezávislé divadlo a scénologie

3. ročník

MgA. Tomáš Příkrý – Analýza scénického světelného designu

Čekatelé a čekatelky

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér (obhajoba 2021-2)

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti (2023)

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě (2023-4)

MgA. Josef Kačmarčík – Divadlo a autenticita (obhajoba 2024-5)

Mgr. Ludmila Válková – Prostor světlem (2024-5)


.