Přehled témat studijních projektů a disertací

Akademický rok 2019–2020:

1. ročník

MgA. Tomáš Příkrý – Analýza scénického světelného designu

2. ročník

MgA. Josef Kačmarčík – Divadlo a autenticita

Mgr. Josef Kopecký – Nezávislé divadlo a scénologie

Mgr. Ludmila Válková – Prostor světlem

3. ročník

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti 

Čekatelé

MgA. Lenka Pichlíková Burke – Herecké techniky a metody

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér

MgA. Gabriela Zelená Sittová – Scénologie mluvního projevu (Mluvené slovo ve službě umění)