Studijní materiály

Studijní materiály a literatura jsou zadávány individuálně v souvislosti se zaměřením projektů. Informace o dosud publikovaných materiálech Ústavu teorie scénické tvorby najdete na stránkách edice Disk, která navazuje na více než desetiletou činnost časopisu Disk ve formě tematizovaných monografií, věnovaných výzkumu a reflexi dramatického umění a specifických i nespecifických scénických projevů v kontextu kultury.

 

Edice Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [1]

Jindřich Vodák k historii českého divadla 

Soubor studijních textů připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU. Grafická úprava & sazba Martin Radimecký. Vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2017. ISBN 978-80-7331-441-5. 

Obsah 

Úvodní poznámka  

K historii Národního divadla: Idea Národního divadla – Fr. Ad. Šubert – Měděná doba činohry Národního divadla – Několik dodatečných slov o Jaroslavu Kvapilovi  

K historii českého herectví: Tvorba velkých rolí – Směry českého divadelního ženství – Naše divadelní komika – Josef Jiří Kolár (1812–1896) – František Karel Kolár (1829–1895) – Eliška Pešková (1832–1895) – Otýlie Sklenářová-Malá (1844–1912) – Jindřich Mošna (1837–1911) – Jiří Bittner (1846–1903) – Jakub Seifert (1846–1919) – Vendelín Budil (1847–1928) – Josef Šmaha (1848–1915) – Eduard Vojan (1853–1920) – Hana Benoniová (1868–1922) – Marie Laudová-Hořicová (1869–1931) – Hana Kvapilová (1860–1907) – Marie Hübnerová (1865–1931) – Bohuš Zakopal (1874–1936) – Václav Vydra (1876–1953) – Roman Tuma (1899–1933) – Jarmila Horáková (1904–1928) 

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [2]

Václav Tille: Vzpomínky 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, odpovědná redakce Jaroslav Vostrý. Grafická úprava & sazba Martin Radimecký. Vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2018. ISBN 978-80-7331-483-5. 

Obsah  

Úvodní poznámka 

Vojanův Cyrano – Hana Kvapilová – Vrchlický: Noc na Karlštejně – Výprava Prodané nevěsty – Výprava Libuše – André Antoine – Suzanne Desprès – Max Maurey – Sarah Bernhardt – Max Reinhardt – K. S. Stanislavskij – Dvě moskevská divadla – Olga Vladimírovna Gzovská – Italský Hamlet – Sada Jakko – František Zavřel 

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [3]

Jak rozumět českému dramatu 19. století 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, uspořádali Milan Šotek a Zuzana Sílová. Grafická úprava & sazba Martin Radimecký. Vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2019. ISBN 978-80-7331-499-6. 

Obsah  

Úvodem 

I Studie: Vladimír Macura / Paradox obrozenského divadla – Alexandr Stich / Český jazyk a dramatický text v 19. století / Ještě k Máchovi: Velký a silný protivník J.K. Tyl / Divadelní Hálek: Neživý – nebo živý?  

II Slovo upravovatelů: Miloš Hlávka / Klicpera ad usum soudobé činohry – Jiří Frejka /Dluh české režie Klicperovi / Ke Zlému jelenu / J. K. Tyl a jeho začarovaný svět – Jindřich Honzl / Hadrián z Římsů na moderním jevišti / Poznámky k provedení a inscenaci Tylova Jana Husa / Přepracování Tylova Jana Husa z r. 1936  

III Příklady úprav a přepisů: V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast! / úprava a režie E. F. Buriana – V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod / úprava Miloš Hlávka, režie Jiří Frejka – V. K. Klicpera: Zlý jelen / úprava a režie Jiří Frejka – J. K. Tyl: Strakonický dudák / úprava a režie Jiří Frejka – J. K. Tyl: Jan Hus / úprava a režie Jindřich Honzl – J. K. Tyl: Krvavé křtiny / úprava a režie Otomar Krejča – Vítězslav Hálek: Záviš z Falkenštejna / přepis Jaroslav Vostrý – Bohumil Adámek: Salomena / přepis Jaroslav Vostrý 

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [4]

Jaroslav Vostrý: Předpoklady hereckého projevu 

Reedice učebního textu, který vydalo roku 1990 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (lektorovaly Zdenka Kratochvílová, Eva Kröschlová a Anna Rottová). První verzi, která vznikla jako podklad kurzů pořádaných pro amatérské divadelníky v 80. letech 20. století, otiskl pod názvem „Předpoklady herectví“ časopis Amatérská scéna, 1980, č. 1–12. Tuto reedici připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU v redakci Zuzany Sílové. Grafická úprava Martin Radimecký. Vydává Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2021. ISBN 978-80-7331-566-5. 

Obsah 

Úvodem  

Být – Osvobodit se – Aktivovat se – Dýchat – Znít – Posadit si hlas – Rozhýbat se – Vypadat – Pociťovat se – Reagovat – Představovat si – Komunikovat – Vystupovat – Stylizovat se – Chovat se – Napodobovat – Vyjadřovat – Intonovat – Prožívat – Jednat – Představovat – Motivovat 

Profil na NAMU.cz

 

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [5]

Jitka Goriaux Pelechová (ed.)Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 

Výběr a překlad textů doc. Jitka Goriaux Pelechová, Ph.D, redakce Zuzana Sílová. Grafická úprava Martin Radimecký. Interní studijní pomůcka pouze pro účely seminářů. Vydává Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2021.  

Obsah 

Antoine, André Beseda o režii (Causerie sur la mise en scène) 

Appia, Adolphe Jak reformovat dnešní režii? (Comment réformer notre mise en scène?) 

Brecht, Bertolt Postoj vedoucího zkoušek (při induktivním postupu) (Haltung des Probenleiters (beim induktivem Vorgehen)) 

Brook, Peter ‘Přítomnost’ a ‘současnost’ v dnešním inscenování Shakespeara 

Kantor, Tadeusz Nezávislé divadlo; Pokus: divadlo smrti; Nulové divadlo / Autonomní divadlo; Divadlo smrti; Mrtvá třída 

Meiningenský, Jiří II. Pravidla inscenování (Inszenirerungsregeln) 

Mejerchold, Vsevolod Emiljevič Stylizované divadlo; Divadelní zákony; Režie, to je to nejširší zaměření na světě 

Mnouchkine, Ariane Ansámbl; Role režisérky; Vztah k publiku; Jeden den v Théâtre du Soleil; Kostým; Orientální inspirace 

Ostermeier, Thomas Poznámky ke skutečnosti lidského soužití. Přímluva za realistické divadlo (Erkenntnisse über die Wirklichkeit des menschlichen Miteinanders. Plädoyer für ein realistisches Theater); Číst a inscenovat Ibsena (Reading and Staging Ibsen) 

Schechner, Richard 6 axiomů pro environmentální divadlo (6 Axioms for Environmental Theatre) 

Schumann, Peter Chléb a loutky (Bread and Puppets) 

Ad Wilson, Robert Pomalost a vliv divadlo nó v inscenacích Roberta Wilsona; Vedení herců; Rozštěpení obrazu a textu; Pohled hluchého 

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [6]

Jan Grossman k českému divadlu 20. století 

Antologie textů zaměřených na dramaturgické a kritické analýzy. Výběr textů připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU v redakci Zuzany Sílové a Jaroslava Vostrého (úvodní článek o Janu Grossmanovi). Grafická úprava Martin Radimecký. Vydává Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2021. ISBN 978-80-7331-567-2. 

Obsah 

Úvodem  

I 25 let světelného divadla – Vzpomínka na Větrník za války – Výtvarné hledisko Laterny magiky  

II Kapitoly o Jaroslavu Haškovi – Burianův přepis Švejka  

III Česká klasika a česká divadelní přítomnost – Drama a režisérův sloh – Glosy k práci Národního divadla: Básnické drama a básnické divadlo – Glosy k práci Národního divadla: Jevištní sloh – Rozprava s Brnem – Proměna herectví – Klaun Jengibarov  

IV Svět malého divadla – Havlovy Protokoly – Kafkova divadelnost? – O výkladu jednoho textu  

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [7]

E. F. Burian: Pražská dramaturgie na přelomu 30. a 40. let 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, editoři Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová. Grafická úprava & sazba & faksimile Martin Radimecký. Vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2022. ISBN 978-80-7331-593-1. V TISKU

Obsah 

Zameťte jeviště (1936)  

Pražská dramaturgie 1937  

Pojďte, lidé, na divadla s železnýma kladivama! (1940) / 1. Divadlo a obecenstvo / 2. Cestou k základům českého divadla

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU [8]

Alfréd Radok: Postupy a účinky 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMUv redakci Zuzany Sílové a Jaroslava Vostrého (studie o Alfrédu Radokovi). Grafická úprava & sazba Martin Radimecký. Vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2022. V TISKU

Obsah 

Úvodem 

I Patologie herectví – Divadelní novověk  

II Inscenační postupy Laterny magiky – Poznámky o rytmu – Ladislav Vychodil a jeviště – Zrod Laterny magiky a její inscenační principy 

České divadlo 20. století a příběh Alfréda Radoka / Jaroslav Vostrý 

Profil na NAMU.cz

 

Studijní texty ústavu teorie scénické tvorby DAMU [9]

K. H. Hilar o hercích, herečkách a herectví

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, editor a autor studie o K. H. Hilarovi Jaroslav Vostrý

Obsah

  1. Hana Vojtová – [Vojanův Shylock] – Otto Boleška – Symbol Osvaldův – Marie Hübnerová – Bohuš Zakopal – Salome – Lyrik mezi herci – Být druhým Vojanem – Ztratil jsem přítele... – Největší česká herečka Marie Hübnerová
  2. Senzibilita herečky – O lyrismu hercově – O souhře ansámblové – Interview – Divadelní magie
  3. O pokoře hercově – Komedie s koryfeji – Je-li herec poetou – Herec a kritik – O herecké a lidské autoritě Marie Hübnerové
  4. O pramenech hereckého tvoření

Hilarovo pojetí herectví (Jaroslav Vostrý)

Profil na NAMU