Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni, na úrovni doktorského studia i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

Magisterský program Dramatická výchova vznikl v rámci OP VVV „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404 a byl financován Evropskou unií.

Studijní programy

Aktuálně platné programy, do kterých jsou přijímáni studenti.


Studijní obory - dobíhající akreditace

Do níže uvedených programů již nejsou přijímáni studenti. Nové, platné programy najdete na stránce výše..