Studijní programy

Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni, na úrovni doktorského studia i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.