Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

bakalářský Počet studentů: 3

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

bakalářský Počet studentů: 35

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

navazující magisterský Počet studentů: 2

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

navazující magisterský Počet studentů: 24

TEORIE A PRAXE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doktorský Počet studentů: 5

TEORIE A PRAXE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doktorský Počet studentů: 4