Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

bakalářský Počet studentů: 1

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

bakalářský Počet studentů: 31

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

navazující magisterský Počet studentů: 26

TEORIE A PRAXE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doktorský Počet studentů: 5

TEORIE A PRAXE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doktorský Počet studentů: 4