Studenti programu "Teorie a praxe dramatické výchovy"

doktorskýOstatní programy

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 26

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 7

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 21

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 11.