Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 23

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 22

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 6

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 11

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 7

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 0.