Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 34

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 20

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 20

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 8

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 8

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 0