Studenti katedry

Rozkliknutím daných studijních programů zobrazíte seznam všech současných studentů katedry.

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 26

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 21

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 11

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 13

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 8

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 0.