Na katedře výchovné dramatiky dosud nebyla obhájena žádná disertační práce.