Na katedře výchovné dramatiky dosud nebyla obhájena žádná disertační práce..