Klinické pracoviště v Divadle Drak

Díky OP VVV vybudovala KVD své klinické pracoviště v Divadle Drak a jeho Mezinárodním institutu figurálního umění. „Klinika“ již prošla dvouletou pilotáží a v roce 2020 bude spuštěna jako povinný předmět studentů magisterského studia KVD a jako volitelný předmět pro studenty ostatních kateder.

Klinické pracoviště slouží jako platforma mezioborových setkání (a to i v mezinárodním kontextu) a meziinstitucionálních spoluprací a současně poskytuje oporu studentům dramatické výchovy ve všech specifických podobách oboru.

Účastníci Kliniky absolvují týdenní studijní pobyt v Divadle Drak, který v sobě zahrnuje workshopy a přednášky s tuzemskými i zahraničními odborníky a zapojí se do činnosti divadla v jednom z několika jeho oddělení (produkce, lektorské odd., dílny a další). Studenti tak získávají jedinečnou možnost poznat instituci profesionálního divadla v praxi a pod oborným vedením pedagogů/lektorů.

Klinická stáž v Divadle DRAK je též doporučena studentům bakalářského programu, kteří zde kromě nových zkušeností mohou čerpat i témata pro své závěrečné projekty v pokračujícím magisterkésm studiu či projekty nad rámec výuky.

Aktuální ročník
Minulé ročníky

Aktuální ročník

Termín: druhá polovina září 2022 (zimní semestr ak. roku 2022/2023)

Zápis předmětu / přihlašování: Předmět si zapisujte v KOSu (Klinická stáž) v době vypsání předmětů, přihlašujte se u kontaktní osoby (platí i pro externí zájemce mimo DAMU).

Kontaktní osoba: Barbora Kalinová, produkce Divadla DRAK. E-mail: kalinova@draktheatre.cz, tel. +420 776 777 914

 

 

Minulé ročníky

Pilotní ročník Kliniky proběhl na jaře již v roce 2018. Účastnilo se ho celkem 9 studentů KVD společně s deseti pedagogy a jednou studentkou KATAP. Další řádné ročníky proběhly v řádném podzimním termínu, kdy je předmět Klinická stáž splánovaná studijním plánem.

Klinika v Divadle Drak seznamuje účastníky s chodem divadla a jeho pracovišti, otevírá město Hradek Králové jako téma pro práci a nabízí též různé workshopy. Na klinické stáži již lektorovali např. Pierre Nadaud, Kjell Moberg, Miřenka Čechová, Mojca Redjko a další.


.