Klinické pracoviště v Divadle Drak

Díky OP VVV vybudovala KVD své klinické pracoviště v Divadle Drak a jeho Mezinárodním institutu figurálního umění . „Klinika“ již prošla dvouletou pilotáží a v roce 2020 bude spuštěna jako povinný předmět studentů magisterského studia KVD a jako volitelný předmět pro studenty ostatních kateder.

Klinické pracoviště slouží jako platforma mezioborových setkání (a to i v mezinárodním kontextu) a meziinstitucionálních spoluprací a současně poskytuje oporu studentům dramatické výchovy ve všech specifických podobách oboru.

Účastníci Kliniky absolvují týdenní studijní pobyt v Divadle Drak , který v sobě zahrnuje workshopy a přednášky s tuzemskými i zahraničními odborníky a zapojí se do činnosti divadla v jednom z několika jeho oddělení (produkce, lektorské odd., dílny a další). Studenti tak získávají jedinečnou možnost poznat instituci profesionálního divadla v praxi a pod oborným vedením pedagogů/lektorů.

Klinická stáž v Divadle DRAK je též doporučena studentům bakalářského programu, kteří zde kromě nových zkušeností mohou čerpat i témata pro své závěrečné projekty v pokračujícím magisterkésm studiu či projekty nad rámec výuky.

Pozvánka na Klinické pracoviště

Na tuhle kliniku chceš!

Aktuální ročník

Termín: 21.-26. září 2023 (zimní semestr ak. roku 2023/2024)

Další podrobnosti budou doplněny.

 

Kontaktní osoba:

Katedra: MgA., Mgr. Roman Černík, e-mail: roman.cernik@damu.cz ,tel.: +420 604 281 500

Divadlo Drak: Barbora Kalinová, produkce , e-mail: kalinova@draktheatre.cz , tel.: +420 776 777 914

 

Minulé ročníky

Pilotní ročník Kliniky proběhl na jaře již v roce 2018. Účastnilo se ho celkem 9 studentů KVD společně s deseti pedagogy a jednou studentkou KATAP. Další řádné ročníky proběhly v řádném podzimním termínu, kdy je předmět Klinická stáž splánovaná studijním plánem.

Klinika v Divadle Drak seznamuje účastníky s chodem divadla a jeho pracovišti, otevírá město Hradek Králové jako téma pro práci a nabízí též různé workshopy. Na klinické stáži již lektorovali např. Pierre Nadaud, Kjell Moberg, Miřenka Čechová, Mojca Redjko, Aksana Haiko a další.

MgA. Mgr. Roman ČERNÍK

Kontaktní osoba katedry, pedagog Telefon: 234 244 281 Úřední hodiny: ideálně po dohodě mailem, telefonem, možno i přes fcb nebo tak nějak Detail osoby
Foto