Přijímací řízení do doktorského studia

Vyplňte a odešlete 

elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931 Kč platební kartou

Nahrajte do přihlášky

všechny požadované přílohy

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
  • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu,
  • strukturovaný životopis,
  • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
  • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení,
  • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů,
  • pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 

Kontakt

Marie PEJŘIMOVSKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 218, 234 244 281 Detail osoby
Foto

Doktorské studijní programy