KONZULTAČNÍ DEN K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

V pátek 24.11.2023 se koná konzultační den pro zájemce o studium na Katedře výchovné dramatiky

...Dotazy bude zodpovídat vedoucí katedry MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. ve 12.30 a 13.30

14. listopadu 2023