Katedra výchovné dramatiky
Divadelní fakulta AMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry
234 244 281, 234 244 280

Služební mobil: 721 239 374

Kontakty

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Vedoucí katedry Telefon: 234 244 281 Úřední hodiny: Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy. Detail osoby
Foto

MgA. Mgr. Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ, Ph.D.

Vedoucí katedry Detail osoby
Foto

Marie PEJŘIMOVSKÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 218, 234 244 281 Detail osoby
Foto

Bc. Veronika STOJANOVA

Projektová manažerka Detail osoby
Foto