Historie festivalu

Více než desetiletá tradice festivalu na jednom DVD/místě

Divadelní festival DVD je především prostorem pro setkávání lidí se zájmem o dětskou a studentskou jevištní tvorbu a přednes. Je pořádána studenty a pedagogy katedry výchovné dramatiky DAMU.
V rámci festivalu je možné zhlédnout představení dětských a studentských divadelních souborů, souborů zabývajících se divadlem ve výchově, vystoupení recitátorů, ale i ukázky z tvorby současných studentů katedry výchovné dramatiky.

Festival navázal na Přehlídku 3D: děti-drama-divadlo, která se uskutečnila v roce 2012.

2013

První ročník festivalu pod názvem DVD - děti, výchova, divadlo. Prostory DAMU i vlasy jedné z moderátorek ovládla oranžová barva. Proběhla diskuse mapující podoby dramatické výchovy v různých oblastech České republiky. Účastníci zhlédli celkem 7 inscenací hraných dětmi a mládeží. Pro studenty KVD proběhl workshop s francouzskou lektorkou Denise Schröpfer. Festival nastolil jednotný rámec pro další ročníky.

2014

Druhý ročník festivalu ovládla tyrkysová barva. Sloganem: Pošli to dál! jsme do světa posílali nejenom pohledy, ale i informace o tom, co je dramatická výchova. Pro studenty KVD proběhl herecký workshop s režisérem a pedagogem JAMU Matějem T. Růžičkou. Pozvání k diskusi Absolventů v praxi aneb burza zkušeností přijalo několik absolventů KVD DAMU, kteří vyprávěli o svém uplatnění v oboru či mimo něj. Účastníci poprvé zažili Tour de přednes - vystoupení starších recitátorů v různých prostorech DAMU spojené s putováním po škole a zhlédli 11 inscenací hraných dětmi a mládeží.

2015

Třetí ročník festivalu a všude limetkově zelená barva. A loutky. Ty byly hlavním tématem, jak napovídal i slogan, Loutky hledají cestu k dětem, děti hledají cestu k loutkám . Zhlédli jsme 12 inscenací hraných dětmi a mládeží, ve kterých bylo využíváno loutek jako jednoho z divadelních prostředků. Loutkářský workshop pro studenty KVD DAMU vedla Daniela Weissová. Diskuse Cesta dětí k loutkám přinesla exkurz možností využití loutkového divadla v oblasti dramatické výchovy. Účastníci poprvé rozhodovali o barvě následujícího ročníku festivalu DVD hlasováním. Jak to dopadlo?

2016

Růžová! Růžová byla barvou, která zvítězila mezi účastníky festivalu v hlasování. Růžová byla všude, dokonce i na oblečení všech organizátorů. Tématem Přesahy se festival pokoušel prozkoumávat přesahy a hranice dramatické výchovy. Kromě diskuse na téma: Přesahy dramatické výchovy nejen do jiných oborů poprvé proběhla i diskuse o zhlédnutých inscenacích, kterou vedli tři muži z jiných oborů, než z toho divadelního: spisovatel, filosof a psycholog. Poprvé také proběhly workshopy pro děti ze souborů vystupujících na festivalu. Workshopy vedli vybraní studenti DAMU. Zhlédli jsme 11 inscenací hraných dětmi a mládeží.

2017

Tématem V pohybu! jsme se zaměřili na pozorování a reflexi procesu umělecké tvorby a vzniku uměleckého díla. Tentokrát se na diskuzích k inscenacím stali hlavními přispěvateli samotní protagonisté, kteří nám proces tvorby a všechny jeho klíčové fáze odkrývali.
Ačkoliv byla větší část budovy v pohybu, návštěvníci festivalu mohli navštívit i místnost bez pohybu – No pohyb zone za účelem odpočinku.
V tomto roce katedra výchovné dramatiky oslavila 25. výročí vzniku. K této příležitosti vznikla v rámci festivalu výstava archivních fotografií z dění KVD DAMU a také setkání absolventů.

2018

Tento ročník se nesl v znamení stop – stop, které divadelní proces zanechává na svých účastnících, a naopak také to, jak se stopy účastníků odráží ve finálním divadelním tvaru. Stopy divadla, které se odráží v našich každodenních životech. S tímto tématem úzce souvisí také sympozium Kdo jsou? Kdo jsme? zabývající se tématem vztahu současné dětské a mladé generace k umění a umělecké tvorbě.
Sympozium proběhlo v rámci Projektu OP3V – Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404). Sympozium proběhlo za finanční podpory EU.

2019

Tématem ročníku 2019 byl IMPULS - impuls k tvorbě, dítě jako impuls, dramatická výchova jako impuls a všechny další impulzy kolem nás. Diváci mohli zhlédnout inspirativní profesionální inscenaci Divadla DRAK: A na noze pevnina.
K již tradičním odpoledním workshopům přibyl nový formát krátkých prezentací zajímavých hostů a jejich práce zaměřené na práci dětmi a mládeží Děti jako impulz k tvorbě.

2021

Tento ročník navázal na DVD 2020, které se z důvodu epidemie COVID-19 nekonalo. Ponechal si stejné téma ProudDění , skrze které pozoroval dění, které se děje tady a teď. Je aktuální a neustále v pohybu. Work in progress se naskýtá, je výzvou.
Festival zachoval všechny pozvané soubory, recitátory i lektory ze zrušeného ročníku.

2022

Rok 2022 zazářil v tématu Světlo & Stín , a tak se DAMU obalilo do černobílé. Diváci zhlédli celkem 10 inscenací dětských a studentských souborů. Čtvrtek patřil tradičně zejména studentům KVD. Nabídli celkem osm ukázek ze své studentské tvorby. Páteční Tour de Přednes nabídla pět zkušených recitátorů a sobotní publikum oslnilo osm recitátorů. Festival také nabídl dva workshopy: výtvarný Město, krajina v kulisách (Markéta Olšarová, Lucie Jasparová) a osvětlovačský Světlo a stín (Anna Laborová). V off programu jsme po kratší pauze znovu přivítali kapelu DOTmy a vystoupili i studenti ostatních kateder DAMU (Tomáš Dalecký, František Beleš, Kateřina Coufalová, Alena Novotná, Štěpánka Todorová). Děkujeme celému organizačnímu týmu.

Fotografie by Adéla Turková .