VÝSLEDKY VÝZVY KTK: VÝJEZDY STUDUJÍCÍCH DAMU NA ZAHRANIČNÍ FESTIVALY

Do výzvy se přihlásilo celkem 15 studujících DAMU, všichni splnili požadovaná kritéria. V rámci uděleného grantu NPO Mobility III. lze podpořit 20 výjezdů studujících s tím, že příjemce (KTK DAMU) je povinen podpořit minimálně 13 unikátních studentských výjezdů. Zbývajících 5 výjezdních míst komise obsadila dle níže uvedených kritérií.

Komise při výběru zohlednila profesní zkušenosti studujících i jejich preference zvolených festivalů. Komise si vyhrazuje právo v případě nutnosti vyhlásit pro poslední výjezd na Biennale arte v Benátkách novou, doplňující výzvu. 

Výsledky výzvy (soubor pdf zde): 

F.I.N.D., Berlín, 24. – 28. 4. 2024
1. Jiří Svoboda
2. Natálie Bulvasová
3. Veronika Macková
4. Eliška Hankovcová
5. Lukáš Cenker

Náhradníci:
1. Tereza Došlová
2. Johanka Formánková
3. Zdeňka Horváthová
4. Kristýna Vinařová
5. Eliška Peřichová

Wiener Festwochen, Vídeň, 30. 5. – 2. 6. 2024

1. Tereza Došlová
2. Lída Zajíčková
3. Tobiáš Waller
4. Johanka Formánková
5. Eliška Peřichová

Náhradníci:
1. Veronika Macková
2. Eliška Hankovcová
3. Natálie Bulvasová
4. Lukáš Cenker

Homo Novus, Riga, začátek září 2024 (bude upřesněno)

1. Dominik Rathan
2. Kristýna Zinková
3. Kristýna Vinařová
4. Barbora Smolíková
5. Jiří Svoboda

Náhradníci:
1. Natálie Bulvasová
2. Eliška Peřichová
3. Lukáš Cenker
4. Johanka Formánková
5. Zdeňka Horváthová
6. Veronika Macková

Biennale arte, Benátky, začátek října 2024 (bude upřesněno)

1. Zdeňka Horváthová
2. Kristýna Vinařová
3. Barbora Smolíková
4. Natálie Bulvasová
5. Johanka Formánková

Náhradníci:
1. Lukáš Cenker
2. Kristýna Zinková

 dr. Radka Kunderová, doc. Marek Bečka, dr. Jan Jiřík

 

19. března 2024