Studenti programu "TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY"

Doktorský

Karolína Koubová 1. ročník

MgA. Tomáš Čapek 2. ročník

Jiří Svoboda 2. ročník

Alžběta Trojanová 2. ročník

Vladimír Čepek 3. ročník

Barbora Mašková 3. ročník

Nikol Nováková 3. ročník

Ostatní programy

TEORIE A KRITIKA

Bakalářský

TEORIE A KRITIKA

Navazující magisterský

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

Navazující magisterský