Studenti programu "TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY"

Bakalářský

Nina Briatková 1. ročník

Barbora Dynybylová 1. ročník

Jan Juránek 1. ročník

Soňa Linhartová 1. ročník

Lukáš Cenker 2. ročník

Johanka Formánková 2. ročník

Kateřina Lasotová 2. ročník

Dominik Rathan 2. ročník

Eliška Hankovcová 3. ročník

Vojtěch Voska 3. ročník

Tobiáš Waller 3. ročník

Ludmila Zajíčková 3. ročník

Ostatní programy

TEORIE A KRITIKA

Bakalářský

TEORIE A KRITIKA

Navazující magisterský

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

Navazující magisterský