Vzděláváme budoucí kritiky, redaktory, pracovníky v kultuře či dramaturgy

 

TEORIE A KRITIKA

bakalářský Počet studentů: 1

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

bakalářský Počet studentů: 12

TEORIE A KRITIKA

navazující magisterský Počet studentů: 3

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

navazující magisterský Počet studentů: 6

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

doktorský Počet studentů: 2

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

doktorský Počet studentů: 9