Studenti programu "Teorie a kritika"

navazující magisterskýOstatní programy

Teorie a kritika

bakalářský
počet studentů: 12

Teorie a kritika divadelní tvorby

bakalářský
počet studentů: 5