Vzděláváme budoucí kritiky, redaktory, pracovníky v kultuře či dramaturgy

 

TEORIE A KRITIKA

Bakalářský Počet studentů: 2

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

Bakalářský Počet studentů: 16

TEORIE A KRITIKA

Navazující magisterský Počet studentů: 5

TEORIE A KRITIKA DIVADELNÍ TVORBY

Navazující magisterský Počet studentů: 7

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Doktorský Počet studentů: 3

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Doktorský Počet studentů: 9