Studijní materiály

Ve zkouškovém období ZS 2022/23 se zkoušky z předmětů 207DZA1 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 konají FORMOU PÍSEMNÉHO TESTU. Na zkouškové termíny se přihlašujte prostřednictvím studentského informačního systému KOS.

Opravné termíny probíhají formou ústní zkoušky. Pokud student nevykoná zkoušku v řádném termínu, automaticky získává za první termín F a může se přihlásit na opravný termín.

Více informací najdete na studentském informačním systému KOS.