Studijní materiály

Ve zkouškovém období ZS 2019/2020 se zkoušky z předmětů 207DZA1 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DCK1 Divadlo v české kultuře konají FORMOU TESTU. Na zkouškové termíny se přihlašujte prostřednictvím studentského informačního systému KOS.

Opravné termíny probíhají formou ústní zkoušky. Pokud student nevykoná zkoušku v řádném termínu, automaticky získává za první termín F a může se přihlásit na opravný termín.

V případě nejasností si znovu prostudujte e-mail od pedagožky dr. Kyselové z 22. prosince 2020, který Vám byl zaslán prostřednictvím studentského informačního systému. Kapacitu termínů nelze navýšit s ohledem na platná vládní opatření! Pakliže bude mít stále pochyby, kontaktujte tajemnici KTK či pedagožku dr. Kyselovou.

Z výše uvedeného vyplývá, že otázky ke zkoušce neplatí pro TEST, v řádných termínech probíhá zkouška za všech uvedených předmětů VÝHRADNĚ formou TESTU.


.