Státní závěrečná zkouška

Termíny

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce do: 17.5.2024, 31.7.2024

Bakalářské státní zkoušky: 17.6.2024, 16.9.2024

Magisterské státní zkoušky: 17.6.2024, 16.9.2024

Aktuálně

Checklist před státnicemi

1

Při dopisování bakalářské či magisterské diplomové práce nepodceňte komunikaci se školitelem či školitelkou, zejména v obdobní letních prázdnin si vybírají dovolenou a nemohou konzultovat. Prvním krokem při přihlášení k SZZK musí být napsaná diplomová práce schválená školitelem.

2

Přihlašte se k Vámi zvolenému termínu SZZK v KOSu. Papírová přihláška se nepodává, stačí přihlášení v KOSu.

3

Ujistěte se, že máte splněné všechny předměty z Vašeho studijního plánu, případně, že budou splněné nejpozději před konáním samotné SZZK.

Nebudou-li předměty splněné alespoň den před konáním SZZK či obhajoby, nebudete ani k jednomu připuštěni.

4

Nahrajte svou bakalářskou či magisterskou diplomovou práci do KOSu v požadovaném termínu! V tištěné podobě ji v jednom exempláři odevzdejte na sekretariát katedry.

Pro červnový termín práce přijímáme průběžně, nejpozději však 19.5.2023 do 12 hodin. Pokud byste měli nějaký problém, kontaktujte s předstihem tajemnici katedry e-mailem.

Pro zářijový termín práce přijímáme průběžně, nejpozději však 18.8.2023 do 12 hodin. Pokud byste měli nějaký problém, kontaktujte s předstihem tajemnici katedry e-mailem.

Od února platí nový výnos rektorky 2/2023, který shrnuje pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU na jednom místě. Na webových stránkách AMU také naleznete novou verzi přehledných informací, které vás provedou tvorbou písemné diplomové či bakalářské práce od zadání k úspěšné obhajobě.

Jak má vypadat obálka tištěné práce v pevných deskách?

Obálku prosím opatřete těmito texty:

  1. Název školy kapitálkami nahoře uprostřed („AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE“) 
  2. Název fakulty kapitálkami nahoře uprostřed, pod název školy („DIVADELNÍ FAKULTA“) 
  1. Označení typu práce, uprostřed, zarovnáno na střed, kapitálkami („BAKALÁŘSKÁ PRÁCE“ resp. „DIPLOMOVÁ PRÁCE“) 
  2. Označení místa a roku odevzdání vlevo dole („Praha, 2023“) 
  3. Jméno autora práce včetně získaných akademických titulů vpravo dole („BcA. Jan Novák“) 

Má být na každé stránce právě 1800 znaků, tedy jedna normostrana?

Ne. Počet znaků na jedné plně popsané stránce odevzdané VŠKP bude při dodržení předepsaného řádkování, velikosti a druhu písma a velikost okrajů výrazně větší, než 1800 znaků (včetně mezer). Počet znaků je potřeba sledovat pouze za celý text práce (resp. její části, které se do počtu znaků započítávají), nikoliv za jednotlivé stránky. Celkový počet znaků v práci pak vydělte 1800, abyste zjistili, kolik normostran máte napsaných. Formátováni je takto předepsáno, aby práce vypadali jednotně a kultivovaně. Vše je zároveň přednastaveno v šabloně pro VŠKP (příloha č. 2 k Výnosu), která je k dispozici ke stažení na webu, takže nemusíte nic nastavovat ručně.

5

Před konáním SZZK a ukončením studia na DAMU je nutné si zařídit podpisy na tzv. Výstupním listě, kde se potvrzuje, že

 1. máte uhrazeny všechny poplatky za studium (studijní oddělení),
 2. jste vrátili všechny výpůjčky z knihovny DAMU (knihovna),
 3. jste uvolnili šatní skříňku (podpis sekretářky/tajemnice katedry),
 4. jste vrátili veškeré zápůjčky z DISKU (divadlo DISK),
 5. jste vrátili průkaz studenta AMU na studijní oddělení (studijní oddělení).

Obecné požadavky ke státní zkoušce

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Teorie a kritika Divadelní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024
Teorie a kritika Divadelní fakulta Bakalářský do 17.05.2024 17.06.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Bakalářský do 17.05.2024 17.06.2024
Teorie a kritika Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 16.09.2024

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika (dobíhající akreditace) má tyto části:

 • Diplomová práce a její obhajoba.
 • Teorie a historie dramatického umění.
 • Teorie a historie oboru

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika divadelní tvorby (nová akreditace) má tyto části:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Teorie divadla v kontextu současného umění
 • Dějiny českého a světového divadla
 • Současná divadelní praxe a její kritická reflexe

Státní magisterská zkouška z oboru Teorie a kritika (dobíhající akreditace) má tyto části:

 • Diplomová práce a její obhajoba.
 • Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry.
 • Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby.

Státní magisterská zkouška z oboru Teorie a kritika divadelní tvorby (nová akreditace) má tyto části:

 • Diplomová práce a její obhajoba.
 • Vývoj teoretického myšlení o divadle a jeho současné směry.
 • Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby.

Seznam otázek a metodiky přípravy k SZZK