Pedagogové a pracovníci

Po kmenovém pedagogickém sboru KTK s vedoucím Mgr. Janem Jiříkem, Ph.D. v čele následují externí spolupracovníci katedry.