Pedagogové a pracovníci

Po kmenovém pedagogickém sboru KTK s vedoucí doc. Jobertovou v čele následují externí spolupracovníci katedry.