Jsme nejmladší katedrou na DAMU

Katedra teorie a kritiky vznikla v roce 1996 z potřeby vytvořit platformu pro teoretické zkoumání dramatického umění právě na půdě umělecké vysoké školy. Katedra nabízí bakalářské a magisterské studium oboru teorie a kritika na DAMU a je též garantem doktorského studia oboru teorie a praxe divadelní tvorby. Základním východiskem je nahlížení na dramatickou a divadelní tvorbu nikoliv jako na výsledek, ale jako na proces. Výuka probíhá v úzkém sepjetí s tvorbou, jejíž konkrétní praktické aspekty mohou studenti katedry poznávat i prostřednictvím vlastního tvůrčího zkoušení.

Koncepce řízení a rozvoje Katedry teorie a kritiky DAMU

 

Historie katedry

2015

Nová akreditace magisterského studijního programu

2001

Katedru opouštějí první absolventi oboru.

2001

Vedoucí Katedry teorie a kritiky se stává doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

1996

Do roku 2000 vede katedru její zakladatel, prof. Jaroslav Vostrý.

1995

Založení katedry

OSOBNOSTI KATEDRY

doc. Marie BOKOVÁ

dramaturgyně, badatelka Divadelního ústavu, redaktorka časopisu Scéna, pedagožka DAMU

prof. PhDr. Jan CÍSAŘ, CSc.

dramaturg, redaktor i šéfredaktor časopisů o divadle a pedagog DAMU

prof. Jaroslav ETLÍK

dramaturg Studia Ypsilon, divadelní teoretik a pedagog DAMU

<h3>doc. PhDr. Jiřina HŮRKOVÁ, CSc.</h3>

<p>odbornice na fonetiku, fyziologii a akustiku řeči, pedagožka jevištní řeči na DAMU</p>

doc. PhDr. Jiřina HŮRKOVÁ, CSc.

odbornice na fonetiku, fyziologii a akustiku řeči, pedagožka jevištní řeči na DAMU

prof. PhDr. Josef VINAŘ

psycholog, teatrolog, pedagog DAMU

prof. Jaroslav VOSTRÝ

zakladatel Katedry teorie a kritiky, dramaturg, režisér, umělecký šéf, ředitel, někdejší rektor AMU a dosud pedagog DAMU