Ministerstvo kultury ČR - granty v oblasti profesionálního umění

MKČR vyhlásilo granty, fakultní termín: 16.9.2019

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo granty v oblasti profesionálního umění. Podmínky vyhlášení a nové formuláře naleznete zde: https://www.mkcr.cz/zadost-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-v-roce-2020-kulturni-aktivity-v-oblasti-profesionalniho-umeni-2209.html

Termín odevzdání na fakultu (Ing. Lucii Krůtové) je 16. 9. (kontrola rozpočtu a kompletace formálních náležitostí žádosti), rektorát přijímá žádosti k podpisu rektora do pátku 20. 9. 2019. Žadatelé nechť žádosti zasílají mailem lucie.krutova@damu.cz. Konzultace nad rozpočty i formálními náležitostmi jsou možné po předchozí domluvě.

 

5. září 2019

.