Otázky ke zkoušce (LS 2017/2018) - DD I, DD II, ČD

Divadlo v kontextu západní kultury I - LS 2017/18

 1. Francouzský klasicismus (pojem klasicismus, charakteristické konvence dramatické a inscenační tvorby, autoři a díla)
 2. Francouzské osvícenství (pojem osvícenství v kontextu vývoje evropské společnosti, reforma komedie, autoři a díla)
 3. Německé osvícenství, (Gottschedova divadelní reforma, Lessing teoretik, dramaturg, dramatik, měšťanské národní divadlo – Hamburg)
 4. Hnutí Sturm und Drang (autoři, žánry, díla, idea génia a Shakespeare), Výmarský klasicismus – (proměny Goethovy a Schillerovy tvorby, díla)
 5. Francouzský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla, teoretický koncept romantismu podle V. Huga)
 6. Polský a ruský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla)
 7. Anglický a německý romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla)
 8. Vídeňská moderna (charakteristika Vídně přelomu století: rozmach měšťanstva, kultura pocitů – impresionismus, autoři (Hofmannsthal, Schnitzler, satirik Karl Kraus) a díla

Divadlo v kontextu západní kultury II- LS 2017/2018

 1. Francouzská moderna (surrealismus, J. Coppeau, Kartel, vizionář A. Artaud)
 2. Bertolt Brecht, koncept epického divadla a počátky politického divadla
 3. Existencialismus a jeho vliv na absurdní divadlo a drama (charakteristika pojmu, výchozí zdroje, společenské změny a jejich reflexe v dramatické tvorbě, charakteristické znaky, autoři a díla)
 4. Moderní americké divadlo (vlivy a zdroje, scénické konvence, formování moderního amerického dramatu – autoři a díla, reforma herectví, zásadní divadelní soubory, americká avantgarda 20. století)
 5. Druhá divadelní reforma (charakteristika pojmu, vlivy a zdroje, koncepty chudého divadla, prázdného prostoru, budování nového vztahu divák-herec, tvorba Grotowského, Kantora, Brooka, Living Theatre atd.)
 6. Poválečné britské divadlo a drama (vliv společenských pohybů na současné drama ve 20. století, Royal court Theatre workshop, formování irského divadla a dramatu)
 7. Současné ruské divadlo a drama
 8. Současné polské divadlo a drama (po roce 2000)
 9. Současné tendence v evropském divadle (proměna dramaturgie, charakteristika tvorby režisérů (např. ve Francii a Německu), různorodost žánrů a druhů, pronikání nových principů tvorby (např. nový cirkus)

Divadlo v české kultuře – LS 2017/2018

 1. Poválečné české divadlo v 50. letech (generace 45, divadelní zákon, socialistický realismus v dramatu a divadle, proměna dramaturgie a scénických konvencí)
 2. Alfréd Radok (počátky tvorby, inscenace v ND, MDP, spolupráce s Josefem Svobodou, koncept Laterny Magiky)
 3. Otomar Krejča (herecké počátky, umělecký program v ND, založení Divadla za branou, spolupráce s Josefem Svobodou, Karlem Krausem, dramatická dílna ND: M. Kundera, F. Hrubín, J. Topol)
 4. Jan Grossman (působení v Divadle Na zábradlí, dramaturgický program společenského apelu, zásadní inscenace, spolupráce s Liborem Fárou, společenskokritické absurdní drama V. Havla)
 5. Hudební divadlo ve 20. století
 6. Brněnský brechtovský program (tvorba Evžena Sokolovského v Mahenově činohře)
 7. Malé scény v 60. letech (založení Divadla Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Večerní Brno – absurdní dramatik M. Uhde)
 8. Studiová divadla v 70.- 80. letech (Studio Ypsilon, HaDivadlo, Husa na provázku, Divadlo na okraji, Činoherní studio Ústí n. Labem, koncept nepravidelné dramaturgie, autorské herectví, kolektivní improvizace), autoři (A. Goldflam, K. Steigerwald), režiséři (Goldflam, P. Scherhaufer, E. Tálská, Z. Potužil, I. Rajmont), inscenace
 9. Vývojové tendence po roce 1989 (změna politického systému a její odraz v českém divadle, nástup nové generace české režie a dramatiky, vznik nezávislých divadelních scén, alternativní principy v českém divadle)
18. květen 2018

.