Divadlo v české kultuře - ZS. Seznam primární a sekundární literatury

Primární literatura:

Císař, Přehled dějin českého divadla – I. a II. díl

Císař, Česká divadelní tradice: mýtus nebo živá skutečnost?

Černý, Kalendárium dějin českého divadla

Černý (ed.) Dějiny českého divadla I-IV (příslušné kapitoly)

Josef Kajetán Tyl - edice DISK velká řada – svazek 5 /str.12-50/

Götz, Boj o český divadelní sloh /přísl. Kapitoly/

Janoušek, Rozměry dramatu

Vlašín,  Avantgarda známá i neznámá

Srba,  O nové divadlo

Burian,  Emil František Burian a jeho program poetického divadla

Šormová (ed.), Hilar,  O divadle

Petišková (ed.), Frejka, Divadlo je vesmír

Sílová, Bár (ed.), Frejkovy schovávané na schodech

Vostrý, Zdeněk Štěpánek - herec a dějiny /str. 73-139/

Hyvnar, O českém dramatickém herectví 20. století (příslušné kapitoly)

Hry (a další díla):

Klicpera Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů

Tyl  Strakonický dudák, Fidlovačka

Mácha  Máj

Zeyer  Radúz a Mahulena

Vrchlický  Noc na Karlštejně

Stroupežnický  Naši furianti

Preissová  Její pastorkyňa, Gazdina roba

Mrštíkové  Maryša, Rok na vsi

Jirásek  Lucerna

Hilbert  Vina

Dyk  Zmoudření dona Quijota

Šrámek  Léto

Langer  Periférie, Obrácení Ferdyše Pištory

Čapek  Ze života hmyzu, R.U.R., Bílá nemoc

Sekundární literatura:

Lehár, Stich, Janáčková, Holý, Česká literatura od počátků k dnešku – I. a II. díl

Otokar Fischer, K dramatu (stať Profily na str. 12-53)

Macura, Paradox obrozenského divadla - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Stich, Český jazyk a dramatický text v 19. století - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Fischer, Činohra v pražských divadlech

Balajka, Přehledné dějiny literatury I  (příslušné kapitoly)

Balajka, Soldán, Charous, Přehledné dějiny literatury II ( příslušné kapitoly)

Honzl, Jindřich Honzl o režii a herectví

Jochmannová, Za prostorem svět

9. červen 2017

.