Divadlo v kontextu západní kultury II – ZS. Seznam primární a sekundární literatury

Primární literatura:

Bablet, Denis. Scénické revoluce dvacáteho století. In Scénografie 2/76 (výbor studií)

Braulich, Max Reinhardt - divadlo mezi snem a skutečností

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Craig, O divadelním umění

Götz, Boj o český divadelní sloh (kap. Doba expanze)

Hořínek, Cesty moderního dramatu (příslušné kapitoly)

Hyvnar, Francouzská divadelní reforma (zejm. část I., Divadelní moderna)

Hyvnar, Herec v moderním divadle (str. 9-181)

Lindovská, Od Antona Pavloviča Čechova k Michailovi Čechovovi

Stanislavskij, Můj život v umění

Stanislavskij, Moje výchova k herectví

Tairov, Odpoutané divadlo

Vostrý, „Od modernismu k postmoderně: expresionismus“, Disk 1

Hry:

Gogol Revizor, Ženitba

Ostrovskij Bouře, Výnosné místo

Čechov Tři sestry, Višňový sad, Svatba

Andrejev  Černé masky

Gorkij Na dně

Blok Bufonáda

Pirandello Šest postav hledá autora

Ibsen Nora, Heda Gablerová

Strindberg  Sonáta duchů, Slečna Julie

Wedekind  Probuzení jara

Maeterlinck Modrý pták

Brecht Baal

Jarry Král Ubu

Claudel Polední úděl

Sekundární literatura:

Gombrich, Příběh umění (příslušné kapitoly)

Ejzenštejn, Umenie mizanscény

Scherhaufer, Čítanka z dejín divadelnej réžie III.

Martínek, Karel. Ruská divadelná moderna, Ruské klasické drama a divadlo

Vostrý, O hercích a herectví (kapitola  Od výrazu k jednání a Herec a režisér)

Vostrý, Režie je umění (kapitola Princip nedokončování a historická souvislost z „Ejzenštejnových lekcí divadelní režie“)

Deák, František. Symbolistické divadlo

Dostojevskij Zločin a trest

Tolstoj Anna Kareninová

Kafka Proces, Proměna

9. červen 2017

.