Dějiny divadla v kontextu západní kultury I – ZS. Seznam primární a sekundární literatury

Primární literatura

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Bohadlová, Flaminio Scala a jeho Il teatro Delle  Favole Rappresentative v zrcadle doby

Vostrý, O hercích a herectví (kapitola Maska a tvář)

Mikeš, Divadlo španělského zlatého věku (2. vydání)

Černý, Středověké drama

Dunton-Downer, Shakespeare a jeho svět

Bžochová-Wild, Úvod do shakespearovského divadla

Digrin, Divadlo učenců a diplomatů

Bejblík, Shakespearův svět

Hry:

Aischylos Oresteia

Sofokles  Oidipus vladař

Euripides Medeia

Aristofanes Žáby

Plautus Mostellaria, aneb, Komedie o strašidlech

Seneca Faidra

Mastičkář (in Hrabák, Staročeské drama)

anonym Everyman

de la Chesnay, Odsouzení hostiny

Adam de la Halle Hra v loubí

Machiavelli Mandragora

Lope de Vega Zahradníkův pes, Fuente ovejuna

Calderón Život je sen

Shakespeare Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Richard III., Hamlet, Othello, Král Lear, Bouře

Sekundární literatura:

Gombrich, Příběh umění (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky

Kratochvíl, Komedie dell´arte

Vostrý, Režie je umění

Fischer-Lichte, Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Bachtin, François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Hilský, Shakespeare a jeviště svět

Jurkowski, Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Alžbětinské divadlo I-III

Dějiny Evropy, Praha 1995

Davies, Evropa / Dějiny jednoho kontitnentu, (zejm. Úvod)

Christopher Dawson, Zrození Evropy, viz též Krize západní vzdělanosti a zejm. Porozumět Evropě, zvl. kap. 2 „Evropa a sedm stadií západní kultury“, str. 36-54

Dante, Božská komedie (Mikešův výbor)

Boccaccio, Dekameron

9. červen 2017

.