Přijímací řízení do bakalářského studia Teorie a kritika divadelní tvorby pro akademický rok 2022/23

Postupující do 2. kola (uchazeči jsou zveřejňováni pod číslem přihlášky):

18236838
18879350
31195093
32055964
51111603
72611734
92563673

19. duben 2022

.