Tělo a filosofie - přednášky PhDr. Antonína Doláka, Ph. D. - záznamy

Tělo v dějinách myšlení

Přednáška vyšla od raného novověku: Spinoza hovoří o tom, že adekvátní pohyby těla jsou adekvátními pohyby mysli a neadekvátní pohyby těla jsou neadekvátními pohyby mysli. Psychofyzický paralelismus platí obousměrně. Fenomenologie u Husserla se přes jevy snaží jít k věcem samým, Merleau-Ponty analyzuje tělo: je rozdíl mít tělo a být tělem, žijeme však v tomto schizofrenním obojakém modu. Jak poznávat tělo pravdivěji ukazuje poctivá fenomenologická introspekce: pocit vlastnění těla máme stále, pocit být aktérem těla jen někdy. Při překonávání stereotypních automatismů a robotismů vlastního těla roste náš conatus, naše moc a schopnost konat a jednat, čímž se už podle Spinozy zvětšuje afekt radosti a zmenšuje afekt smutku. Svobodný pohyb těla je tedy zejména radostným pohybem a dětskou hrou a tancem, stádium dítěte a umělecké dětské hry je pak posledním stádiem před nadčlověkem, jak říká Nietzsche.

Záznam z 9.12.2021:

Tělo v dějinách myšlení. Přednáška pro pražskou DAMU, Katedra teorie a kritiky - YouTube

 

Tělo, tělesnost, biomoc a svobodný pohyb

Přednáška ukázala vlastní koncepci dr. Antonína Doláka. Začátek byl u Foucaultova pojetí sexuality konstruované biomocí, která nás ovládá skrze do značné míry uměle vytvořený sexuální pud. Estetika existence u Foucaulta je uměním svobodné sebe-tvorby, kdy se projevujeme svobodně, mimo tělesné stereotypy a naučené pohyby. I herectví je dobové a má stereotypní projevy, cílem je hrát svobodně a pravdivě bez ohledu na aktuální trendy pohybu a mimiky. Divadlo se pak stane upřímným uměním pro herce i diváka, a tím obnoví léčivou sílu umění, kterou požadoval už Schopenhauer. Na základě vlastních introspektivních zkoumání ukázal dr. Antonín Dolák různé druhy prožívaného těla a tělesného prostoru. Podle Foucaulta je největším uměleckým dílem vlastní život, jeho obsah, ale i jeho životní forma neboli styl (zde vychází z německého raného romantismu). Umění stávání se jiným a překonávání vlastní malicherné malosti je celoživotní úkol. Při stávání se nadčlověkem bojujeme hlavně sami se sebou, jak říká Nietzsche. Svobodnější tělesné pohyby nám v tom radikálně pomáhají.

Záznam z 10.12.2021:

Tělo, tělesnost, biomoc a svobodný pohyb. Přednáška pro pražskou DAMU, Katedra teorie a kritiky. - YouTube

 

dr. Antonín Dolák je filosof a vysokoškolský pedagog. Mezi oblasti jeho práce patří filozofie 19. století, filozofie 20. století (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), filozofie mysli (Dennett), svobodná vůle a determinismus, problém jáství (Self) a vědomí.

 

 

13. prosinec 2021

.