Výsledky hodnotící komise DAMU ze dne 25.5.2021 pro KTK

FPP Vniřní soutěž DAMU

Schválené projekty r. 2021:

Vývoj divadelní režie v rámci předmětu společného základu Dějiny divadla v kontextu západní kultury II., Eva Kyselová

Současné podoby interaktivního divadla - blokový kurz, Lukáš Brychta

2+2 workshopy podcastů, Jan Jiřík

Projekt přesunut z r. 2020 a bude se realizovat v r. 2021

Wroclaw - mikrokosmos střední Evropy, Radovan Lipus

Studijní cesta do Bratislavy, Eva Kyselová

 Zrušený projekt

Studentské konference v Krakově a Lvově, Jan Jiřík

Politické divadlo v kontextu současných teorií, Tereza Pavelková

FPP Mezinárodní spolupráce DAMU

Nově schválené projekty:

Proměna polské divadelní sítě v Krakově po roce 1989, řešitel Jan Jiřík, bylo schváleno navýšení rozpočtu projektu KTK, náhradou ze zrušeného projektu Studentské konference v Krakově a Lvově

Autocenzura a cenzura. Nové přístupy – účast na konferenci (náhrada za Studentské konference v Krakově a Lvově, řešitel Jan Jiřík)

7. červen 2021

.