Letní teatrologické sympozium 1. srpna 2020

Kabinet pro studium českého divadla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově pořádá dne 1. srpna 2020 první ročník Letního teatrologického sympozia na zámku Mikulov. Sympozium je součástí Divadelního festivalu Mikulov – Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera. Kabinet pro studium českého divadla zve studenty KTK jak na sympozium, kde zazní příspěvky vzešlé z divadelního bádání napříč institucemi, tak i na mikulovský festival, který bude probíhat již během posledních červencových dní. Na podrobnosti se můžete podívat zde: Plakát k sympoziu, plakát k festivalu a podrobný program sympozia.

9. červenec 2020