Divadelní grant DILIA na rok 2020 - uzávěrka 15. 12. 2019!

Dilia vyhlásila Divadelní grant na rok 2020. Nejzazší termín odevzdání je 15. prosince.
 
Studenti si dle pravidel agentury DILIA granty podávají sami - v listinné podobě ve dvou kopiích, a ještě  elektronicky.
Při elektronickém odeslání je potřeba, aby student dal do kopie i mne - projektovou manažerku DAMU(lucie.krutova@damu.cz).
 
Povinné potvrzení školy, že případné fin. prostředky z grantu Dilia budou vyúčtovány prostřednictvím školy, je možné získat od paní děkanky - na základě předloženého popisu projektu.
 
Webové stránky Dilia s dalšími podrobnosti jsou k nalezení zde:
http://www.dilia.cz/index.php/<wbr/>component/k2/item/15273-dilia-<wbr/>vyhla%C5%A1uje-divadeln%C3%AD-<wbr/>grant-na-rok-2019
26. listopad 2019

.