Katedra teorie a kritiky

Zajišťuje výuku tříletého bakalářského a dvouletého magisterského studia oboru teorie a kritika. Je garantem doktorského studia oboru teorie divadelní tvorby.  Zajišťuje výuku teoretického a historického základu všech oborů studovaných na DAMU.

Aktuálně

Aktuality celé DAMU najdete na Úřední desce.

Kam dál