Scenography - Theatre Scenography

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie: Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. A nadále scénografie v širším společenském kontextu s fokusem na sénografii v divadelním a netradičním prostoru.

Cíle studia

Výuka oboru je založena na prolínání umění, převážně performativního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost myslet, interpretovat a tvořit autorsky v prostoru mimo profesní stereotypy.
Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.
Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium scénografie nebo na jiné vysoké školy výtvarného či performativního zaměření.
Výuka probíhá ve dvou specializovaných ateliérech
- divadelní scénografie
- filmové scénografie

Profil absolventa

Absolvent je výrazným samostatným tvůrcem v rámci kreativní interpretační i autorské činnosti na poli scénografie v širším kontextu. Nadále pracuje na poli konceptuální tvorby, instalace, galerijní instalace, kurátorství.
Absolvent umí:
- vytvořit koncepčně domyšlený, osobitý, komplexní scénografický projekt s výraznou uměleckou kvalitou.
- prezentovat a obhájit autorský a scénografický projekt, vyřešit materiálovou a technologickou koncepci díla, vytvořit koncepci světelného designu, inspirovat tvůrčí tým,
- vést realizaci uměleckého díla po umělecké stránce.
- vytvořit model a příslušnou dokumentaci díla a svým výtvarným řešením spoluvytvářet prezentaci nejen dramatického díla na veřejnosti.
- zadávat výrobu specifických uměleckých a scénických objektů, rekvizit a nábytku.
- teoreticky reflektovat vlastní uměleckou práci
- vést realizaci díla po umělecké a organizační stránce
Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů
Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.

Obecné informace o přijímacím řízení

Ukončený bakalářský stupeň scénografie nebo jiné umělecké školy podobného zaměření.
Uchazeč k přihlášce předkládá portfolio vlastních prací a osobní projekt studia/motivační dopis (v rozsahu maximálně 2 stran), dále uchazeči absolvují jednodenní talentovou zkoušku. Projekt a práci během talentové zkoušky uchazeč obhajuje v rozhovoru s přijímací komisí.


Garant

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto