Scenography - Production Design

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Filmová scénografie je specifický obor, ve kterém se spojují znalosti scénografa s profesí architekta a designera v kontextu týmové práce filmového, respektive televizního štábu na vzniku audiovizuálního díla.

Cíle studia

Výuka oboru je založena na prolínání umění, převážně performativního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost myslet, interpretovat a tvořit autorsky v prostoru mimo profesní stereotypy.
Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.
Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium scénografie nebo na jiné vysoké školy výtvarného či performativního zaměření.
Výuka probíhá ve dvou specializovaných ateliérech
- divadelní scénografie
- filmové scénografie

Profil absolventa

Absolvent umí:
- být plnohodnotným členem tvůrčího týmu audiovizuálního díla
- využít získané vědomosti k tvorbě scénického návrhu
- využít získané znalosti při realizaci scénického návrhu
- vyřešit technické a ekonomické problémy filmového díla
- zastávat všechny pozice výtvarného oddělení filmového štábu od návrháře dekoraci, ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavího scénografa filmu

Obecné informace o přijímacím řízení

Absolvování bakalářského stupně oboru scénografie, architektura nebo oboru příbuzného, prezentace domácích prací, úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru.


Garant

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto