Scénografie

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Předmětem studia jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie autorsky participuje na vzniku divadelní inscenace. Koncepce výuky scénografie respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru. Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejích aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci.

Cíle studia

Předmětem studia jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie participuje na vzniku koncepce a vizuální podobě dramatického díla. Koncepce výuky scénografie respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.
Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejích aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci.

Profil absolventa

Bakalář v oboru scénografie je všestranně vzdělaný scénograf s rozsáhlými znalostmi především z oblasti divadla, literatury a filmu. Bakalář zvládl technické a technologické předpoklady scénografické tvorby, dále projektování, osvětlování a akustiku scénografického prostoru. Je autorem světelného designu a realizátor scénografického projektu. Absolvent BA studia zvládl základy kostýmní tvorby a problematiku realizace kostýmního projektu pro všechny formy divadla, filmu a v televizi.
Je partnerem režiséra nebo choreografa při tvorbě dramatického díla a při jeho realizaci.

Obecné informace o přijímacím řízení

Ukončené středoškolské vzdělání, soubor vlastních prací, výtvarně-řemeslné předpoklady, orientace v dějinách kultury, schopnost kresebného vyjádření prostoru. Úspěšné složení tříkolové talentové zkoušky.


Garant

doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Docent Telefon: 234 244 241 Detail osoby
Foto