Scénografie

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Studium dobíhá a neprobíhají již do něho přijímací zkoušky.

Cíle studia

Výuka oboru je založena na prolínání umění, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Výuka probíhá ve třech specializovaných ateliérech
- scénografie divadelní,
- kostýmu a masky,
- filmové a TV scénografie.

Specializace je možné kombinovat.

Profil absolventa

Scénografie divadelní - absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů a díky jazykovému vybavení i v divadlech v zahraničí. Další možnosti uplatnění: scénograf výstav, koncertů, událostí, event. multimediálních prezentací.
Scénografie kostýmu a masky - absolventi této specializace se uplatňují ve všech českých i zahraničních divadlech, v oblasti filmové, televizní a multimediální tvorby i v oblasti nových médií a oděvním výtvarnictví.
Scénografie filmová a televizní - výuka je koncipována tak, aby se absolvent tohoto oboru byl schopen zapojit se do práce na filmovém díle v nejrůznějších pozicích výtvarného oddělení filmového štábu. Absolvent tak může zastávat pozice od návrháře dekorací přes ilustrátora, vedoucího výpravy, uměleckého vedoucího výtvarného oddělení až po hlavního scénografa filmu. To znamená, že je schopen reagovat na nabídku jak tuzemských, tak zahraničních producentů a jeho profesní a znalostní úroveň je zcela srovnatelná s úrovní absolventů na zahraničních vysokých školách tohoto oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Ukončené bakalářské studium na katedře scénografie nebo na jiné umělecké škole podobného zaměření. Předložení a přijetí vlastního projektu magisterského studia, prezentace vlastní dosavadní práce. Úspěšné složení talentové zkoušky.

Garant

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto