Závěrečná práce

Bakalářská práce 

Bakalářská práce v celkovém rozsahu minimálně 30 normostran (1 normostrana - 1 800 znaků s mezerami) obsahuje teoretickou část, která prokáže schopnost řešit inscenační souvislosti a zabývat se vybraným teoretickým problémem (historické souvislosti, téma inscenace, výtvarné otázky atd.). Nedílnou součástí teoretické práce je charakteristika a obhajoba komplexního scénografického a kostýmního řešení daného titulu. 

Bakalářskou práci student odevzdá v den stanovený katedrou (cca měsíc před obhajobou) v 1 exempláři na sekretariát katedry a zároveň nahraje práci do systému KOS. Součástí obhajoby bakalářské práce je prezentace komplexního scénografického a kostýmního řešení daného titulu. 

Magisterská práce 

Magisterská práce u všech specializací se skládá z teoretické části v celkovém rozsahu minimálně 60 normostran (1 normostrana - 1 800 znaků s mezerami) a praktické části tedy konkrétního scénografického nebo kostýmního zpracování daného titulu u Filmové scénografie jde většinou o filmové zpracování knižní adaptace. 

V teoretické práci student, prokáže schopnost nejen charakterizovat inscenační souvislosti, ale do hloubky rozebrat zásadní vybraný teoretický problémem, který analyzuje a prokáže schopnost samostatného logického myšlení s přesahem do širších souvislostí. Nedílnou součástí teoretické práce je charakteristika a obhajoba komplexního scénografického nebo kostýmního řešení daného titulu.  

Magisterskou práci student odevzdá v den stanovený katedrou (cca měsíc před obhajobou) v 1 exempláři na sekretariát katedry a zároveň nahraje práci do systému KOS. Součástí magisterské obhajoby je prezentace magisterského projektu (scénografického a kostýmního zpracování).