Studijní materiály

Doporučená literatura

Bakalářské studium

Dějiny scénografie - 1. ročník

Ptáčková V.: Česká scénografie XX. století, Praha 1982

Černý J. a kolektiv: Dějiny českého divadla, díl III., díl IV., Praha 1983

Obst M., Scherl A.: K dějinám české divadelní avantgardy, Praha 1962

Píša A. M. Divadelní avantgarda, Praha 1978

Monografie jednotlivých scénografů

Dějiny scénografie - 2. ročník

Monografie jednotlivých umělců, dokumentace z archívů divadel, divadelního odd. Národního muzea atd.

Magisterské studium

Dějiny scénografie - 1. ročník

Oskar Schlemmer, Böblingen 1988

El Teatro de los Pintores, Madrid 2000

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930, Schleswig 1991

Le Danza delle Avanguardie, Milano 2005

Ribi H., E. G. Craig, Figur und Abstraktion, Basel 2000

Thompsonová K., Bordwel D., Dějiny filmu, 2007

Plazewski J.: Dějiny filmu: 1895-2005, Academia 2009

Dějiny scénografie - 2. ročník

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Magisterské studium v anglickém jazyce

Dějiny scénografie

Vybrané kapitoly - Diderot, Aronson, Brandesky, Gombrich, Francastel.