Státní závěrečná zkouška

OBECNÉ POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE 

BAKALÁŘSKÝ OBOR SCÉNOGRAFIE 

Forma studia: prezenční.

Standardní doba studia: 3 roky.

Ukončení bakalářskou zkouškou, titul BcA.

K bakalářské zkoušce se přihlásíte prostřednictvím systému KOS na vybraný červnový či zářijový termín (čekatelé mohou i na lednový). Podmínkou přistoupení k bakalářské zkoušce je uzavření bakalářského studia tzn. splnění povinných 180 kreditů (prosím kontrolujte si v průběhu studia).

Bakalářská zkouška oboru SCÉNOGRAGIE se skládá: 

 1. Z obhajoby bakalářské práce:
  Bakalářská práce v celkovém rozsahu minimálně 20 normostran (1 normostrana -1 800 znaků s mezerami) obsahuje teoretickou část, která prokáže schopnost řešit inscenační souvislosti a zabývat se vybraným teoretickým problémem (historické souvislosti, téma inscenace, výtvarné otázky atd.). Nedílnou součástí teoretické práce je charakteristika a obhajoba komplexního scénografického a kostýmního řešení daného titulu.
  Bakalářskou práci student odevzdá v den stanovený katedrou (cca měsíc před obhajobou) v 1 exempláři na sekretariát katedry a zároveň nahraje práci do systému KOS. Součástí obhajoby bakalářské práce je prezentace komplexního scénografického a kostýmního řešení daného titulu.
   
 2. Ze zkoušky z historie a teorie činoherního divadla.
 3. Ze zkoušky z historie a teorie oboru scénografie.
 4. Ze zkoušky ze scénické technologie.

Teoretická část se zkouší odděleně dle instrukcí tajemnice katedry (většinou den před obhajobou).

MAGISTERSKÝ OBOR SCÉNOGRAFIE 

Předpokladem je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška.

Forma studia: prezenční.

Standardní doba studia: 2 roky.

Ukončení magisterskou zkouškou, titul MgA.

Specializace: Divadelní scénografie, Kostým a maska, Filmová scénografie.

K magisterské zkoušce se přihlásíte prostřednictvím systému KOS na vybraný červnový či zářijový termín (čekatelé mohou i na lednový). Podmínkou přistoupení k magisterské zkoušce je uzavření magisterského studia tzn. splnění povinných 120 kreditů (prosím kontrolujte si v průběhu studia) 

Magisterská zkouška z oboru SCÉNOGRAFIE skládá u všech specializací: 

 1. Z obhajoby magisterské práce:
  Magisterská práce u všech specializací se skládá z teoretické části v celkovém rozsahu minimálně 40 normostran (1 normostrana -1 800 znaků s mezerami) a praktické části tedy konkrétního scénografického nebo kostýmního zpracování daného titulu u Filmové scénografie je většinou o filmové zpracování knižní adaptace.
  V teoretické práci student, prokáže schopnost nejen charakterizovat inscenační souvislosti, ale do hloubky rozebrat zásadní vybraný teoretický problémem, který analyzuje a prokáže schopnost samostatného logického myšlení s přesahem do širších souvislostí. Nedílnou součástí teoretické práce je charakteristika a obhajoba komplexního scénografického nebo kostýmního řešení daného titulu.
  Magisterskou práci student odevzdá v den stanovený katedrou (cca měsíc před obhajobou) v 1 exempláři na sekretariát katedry a zároveň nahraje práci do systému KOS. Součástí magisterské obhajoby je prezentace magisterského projektu (scénografického a kostýmního zpracování).
   
 2. Ze zkoušky z historie a teorie dramatického umění – pro všechny specializace stejné.
 3. Ze zkoušky z historie a teorie oboru – každá specializace má své vlastní otázky zaměřené na daný obor.

Zkouška z historie a teorie dramatického umění pro všechny specializace a zkouška z historie a teorie oboru u specializace Divadelní scénografie a Kostýmu a masky se zkouší odděleně dle instrukcí tajemnice katedry (většinou den před obhajobou). Zkouška z historie a teorie oboru u specializace Filmové scénografie se koná v den obhajoby. 

Otázky k závěrečným zkouškám

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scénografie Divadelní fakulta Bakalářský do 20.05.2024 20.06.2024
Scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Scénografie - Divadelní scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Scénografie - Filmová scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Scénografie - Kostým a maska Divadelní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Scénografie Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Divadelní scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Filmová scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Kostým a maska Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024