PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia scénografie pro akad. rok 2024/25

navrženi na přijetí:

84691584
11884203
26409777
15784905
53878206
61015363
85246517

 

Na Katedře scénografie je základním prostředkem komunikace kresba. Zde se naučíte vizualizovat svou představu o dramatickém textu, o vztahu herce a prostoru.

INFO

PŘIHLÁŠKY DO BAKALÁŘSKého PROGRAMu SCÉNOGRAFIE otevřeny! 

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Scénografie pro akademický rok 2024/2025 bylo vyhlášeno 31. 1. 2024. Podrobné podmínky včetně termínů konání přijímací zkoušky jsou zveřejněny zde. 

Elektronickou přihlášku je možné podat do 29. 2. 2024 zde.

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské a magisterské studium:

25. listopadu a 2. prosince 2023

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

29. února 2024

Pro navazující magisterské studium:

6. května 2024

Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

15. ledna 2024

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studium:

8. - 10. dubna 2024

Pro navazující magisterské studium:

17. června 2024

Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

I. kolo: 5. února 2024
II. kolo: 19.–23. února 2024

Průběh přijímacích zkoušek

NÁROKY NA UCHAZEČE*KY:

Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.
Schopnost výtvarně interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie, a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

POVINNÉ PŘÍLOHY, DOMÁCÍ PRÁCE A JEJICH PŘEDLOŽENÍ:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč *ka o studium v tomto programu:
Zadání domácího úkolu pro posouzení v I. kole bude uchazečům*kám doručeno společně s pozvánkou na přijímací zkoušku e-mailem, nejpozději 3 týdny před konáním prvního kola. Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči*ky přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Počet kol: tři kola vyřazovací.
Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den. 
Zvláštní požadavky: Uchazeč*ka si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku). 

RÁCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

I. KOLO:

Písemný test z všeobecného kulturního přehledu, po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči*ky tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče*ky, zájem a směřování ke zvolenému oboru. U domácích prací a zadaného domácího úkolu se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění. V testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii. 

Test maximální počet 15 bodů, minimální počet pro postup do II. kola 7 bodů.
Domácí práce a zadaný domácí úkol maximální počet bodů 15, minimální počet pro postup do II. kola 10 bodů.
Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů. Pokud uchazeč*ka nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu*jí doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

Zveřejnění postupujících do druhého kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/ 

II. KOLO:

1. úkol - Interpretovaná prostorová situace a Interpretovaná dramatická postava - prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy. 
 
2. úkol - Kresba podle modelu - figurální kresba – kresba figury podle živého modelu. 

Interpretovaná prostorová situace maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů. 
Interpretovaná dramatická postava maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů. 
Kresba podle modelu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů. 
Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 45 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 21 bodů.
Pokud uchazeč*ka nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu*jí doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
zveřejnění postupujících do třetího kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/  

III. KOLO:

Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru

V tomto úkolu se hodnotí orientace v prostoru a prostorové vnímání, umělecká a výtvarná úroveň z hlediska zpracování zadání, interpretační schopnosti, kreativní schopnosti/předpoklady, práce s perspektivou a představivost uchazeče*ky
Maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí je 7 bodů 

Rozhovor

V závěrečném rozhovoru se hodnotí schopnost komunikace, prezentace vlastní práce a tvůrčí myšlení uchazeče*ky.
Maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů
 
V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.
Přijati budou uchazeči*ky, kteří*ré ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů*ek přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů*ek přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů*ek, kteří*ré splnili*y podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů*ek, budou do studia přijati*é uchazeči*ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů*ek do tohoto studijního programu: 7

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.

Schopnost výtvarně interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie, a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu:

Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek:

 1. Počet kol: tři kola vyřazovací.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den. 
 3. Zvláštní požadavky: Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku). 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

Cca 8:00 písemný test z všeobecného kulturního přehledu, po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. U domácích prací se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění. V testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii. 

19:00 zveřejnění postupujících do druhého kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/ 

Test maximální počet 15 bodů, minimální počet pro postup do II. kola 7 bodů.

Domácí práce maximální počet  bodů15, minimální počet pro postup do II. kola 10 bodů.

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo:

9:00 - 13:00 1. úkol - Interpretovaná prostorová situace a Interpretovaná dramatická postava - prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy. 

13:30 - 17:30 2. úkol - Kresba podle modelu - figurální kresba – kresba figury podle živého modelu. 

19:00 zveřejnění postupujících do třetího kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/

 Interpretovaná prostorová situace maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Interpretovaná dramatická postava maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Kresba podle modelu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 45 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 21 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

9:00 - 14:00 Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru
Maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí je 7 bodů 

15:00 - 19:00 Rozhovor
Maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Podmínkou přijetí je úspěšně ukončené bakalářské studium na katedře scénografie nebo na jiné vysoké škole, zejm. podobného zaměření.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Povinnými specifickými přílohami k přihlášce do tohoto programu jsou:

 • Vlastní návrh tématu studia/motivační dopis (max. dvoustránkový text). Návrh obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie). Projekt studia předloží uchazeč společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci).
 • Soubor prací (portfolio), které dokládá obhajobu navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Portfolio uchazeč přinese s sebou v den konání přijímacího zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Jedno kolo vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Jeden den.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

Přijímací zkouška sestává z jednoho kola, v němž se hodnotí předložený písemný projekt a portfolio, splnění zadaného výtvarného úkolu a pohovor.

 1. Předložený písemný projekt a portfolio – hodnotí se vhled do problematiky oboru, zájem o obor, umělecká interpretační a výtvarná úroveň, talent – maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro splnění 10.
 2. Splnění zadaného výtvarného úkolu – hodnotí se:

  Divadelní scénografie a Kostým a maska – výtvarné řešení úryvku zadané divadelní či literární předlohy, která obsahuje prostorové řešení / řešení postavy na základě interpretace předlohy.

  Filmová scénografie – zadání je návrh interiérové dekorace dle zadaného tématu s důrazem na celkovou atmosféru navrženého prostoru – maximální počet bodů 20, minimální počet bodů pro splnění 10.
 3. Pohovor – obsahuje ústní obhajobu zvoleného řešení zadání a obhajobu specifických aspektů projektu studia/motivačního dopisu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro splnění 10.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou nejméně 30 bodů a zároveň dosáhnou minimálního počtu bodů ve všech třech částech zkoušky.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Divadelní scénografie: 5.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Filmová scénografie: 5.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Kostým a maska: 3.

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Jiné možnosti studia

 • Pro české občany: nepořádá se
 • Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.
 • Navazující magisterský program Scénografie v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. scénografie, výtvarné umění, architektura) na české či zahraniční vysoké škole a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (předložení projektu studia a portfolio). 

Kontakt

MgA. Tereza ŠKORPILOVÁ

Tajemnice Telefon: 234 244 241 Detail osoby
Foto