Studium na Katedře scénografie

Na Katedře scénografie je základním prostředkem komunikace kresba. Zde se naučíte vizualizovat svou představu o dramatickém textu, o vztahu herce a prostoru.

 

 

Průběh přijímacích zkoušek

Přijímací řízení BA
Přijímací řízení MA

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 31. ledna 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

přibližný termín 8.- 10. března 2021.


Zkoušky do bakalářského studia probíhají ve třech vyřazovacích kolech. Časové rozpětí kol je jeden den.

Rámcový obsah jednotlivých kol:

První kolo

cca 8:00 písemný test z všeobecného kulturního přehledu a předložení domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru.

19:00 zveřejnění postupujících do druhého kola (web a nástěnka KS)

Druhé kolo

9:00 - 13:00 1. úkol - prověřuje schopnost vyjádřit kresebně prostor s jednoduchým dramatickým zadáním

13:30 - 17:30 2. úkol - figurální kresba

19:00 zveřejnění postupujících do třetího kola (web a nástěnka KS)

Třetí kolo

9:00 - 14:00 Tématický kresebný úkol, dramatická situace

15:00 - 19:00 Pohovor

Kritéria hodnocení:

Bodovací systém.

Zvláštní požadavky:

Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložka).

Řádné studium cizinců:

V českém jazyce je možné bezplatně s podmínkou složení zkoušky z českého jazyka u všech oborů nebo při studiu na vlastní náklady v anglickém jazyce ve dvouletém navazujícím magisterském studiu.

Jiné možnosti studia:

Pro české občany: nepořádá se.

Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.

Termíny podání přihlášek

Pro navazující magisterské studium:

do 10. května 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro navazující magisterské studium:

absolventi bakalářského studia KS DAMU:

18. června a 10. září 2021,


absolventi ostatních škol:

7. června 2021 


Program je realizován v těchto ateliérech:

  • ateliér divadelní scénografie (činohra, hudební divadlo, pohybové divadlo) pro výuku všech forem divadelní scénografie v tradičním, experimentálním i nedivadelním prostoru,
  • ateliér filmové scénografie
  • ateliér kostýmu a masky pro divadlo, film a televizi.

Uchazeč předloží a obhajuje vlastní projekt studia, který je v souladu s programem KS a je v jejich možnostech (max. dvoustránkový textpřipojený k přihlášce ke studiu). Projekt obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie ve všech oblastech jejího uplatnění). Dále u přijímací zkoušky předloží zkušební komisi soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Přijímací zkoušky se konají formou zadaného výtvarného úkolu a následného rozhovoru. Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.

Rozsah přijímacích zkoušek je jeden den.

INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KS v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Kontakt

MgA. Tereza Škorpilová

Tajemnice

E-mail: tereza.skorpilova@damu.cz
Telefon: 234 244 241
Detail osoby
Bez obrázku