KATEDRA SCÉNOGRAFIE DAMU VYPISUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2024/2025 V OBORU: FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

Dvouleté studium se zaměřuje na výuku ARCHITEKTŮ – SCÉNOGRAFŮ, kteří se po absolutoriu mohou stát členy tvůrčích štábů při natáčení filmů a podobných audiovizuálních projektů.

Přijímací zkoušky probíhají jeden den a obsahují:

  • Prezentace domácích prací uchazečů (kresby, výtvarné návrhy školní projekty)
  • Praktické talentové zkoušky (výtvarný návrh na dané téma)
  • Ústní pohovor

Přijímací řízení proběhne v červnu 2024. Přesné datum bude oznámeno.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 6. května 2024

Podmínkou přijetí je dokončené bakalářské studium architektury nebo jiného podobného oboru. Posouzení úrovně absolvovaného bakalářského stupně studia uchazeče je v kompetenci vedoucích pedagogů katedry scénografie.
Hlavním předmětem je Atelier scénografické tvorby. Ten je doplněn o další nezbytné teoretické předměty: Dějiny scénografie, Dějiny filmu, Teorie filmové a televizní scénografie. Velký důraz je kladen na výuku kresby a malby.
Studium je zakončeno magisterskou zkouškou. Absolvent studia získává titul MgA.

Kontakt:

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, KATEDRA SCÉNOGRAFIE, Karlova ulice 26, 110 00 Praha 1
MgA. Tereza Škorpilová (tajemnice katedry), tel: 234 244 241, email: tereza.skorpilova@damu.cz 

 

12. dubna 2024