Produkce

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 1.6.2022). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy. Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od BA stupně se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění (označovaných také jako "performing arts"), tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění.
Náplň hlavních předmětů je určována zejména zvolenou specializací studia (viz www.damu.cz), resp. schváleným tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je na základě přijatého teoretického směřování a po dohodě s odborným konzultantem formulováno individuální studijní zaměření, které vychází z jeho profesních zájmů, ze získané praxe, z dosavadních zkušeností a případně i z bakalářského studia.
Výuka je zaměřena zejména na rozšiřování tvůrčích producentských a manažerských schopností posluchače a jeho osobnostní rozvoj a výzkumnou práci ve zvolené oblasti.
K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění (z nekomerční i podnikatelské sféry) nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účastí na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře.

Profil absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie proveditelnosti uměleckých projektů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat pracovní týmy, řídit je, případně vést menší divadelní organizace, nebo neumělecká oddělení velkých institucí v oblasti performing arts.
Absolventi jsou připraveni pro práci v managementu divadelních institucí, zejména neziskových repertoárových divadel, případně podnikatelských subjektů v kultuře, nebo jako samostatní iniciátoři uměleckých aktivit - producenti, případně analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti.

Garant

doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Docent

E-mail: bohumil.nekolny@damu.cz
Telefon: 234 244 261

Pracoviště: Katedra produkce DAMU
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ


.