Studenti

PRODUKCE

Bakalářský Počet studentů: 1

PRODUKCE

Bakalářský Počet studentů: 38

PRODUKCE

Navazující magisterský Počet studentů: 9

PRODUKCE A MANAGEMENT - PRODUCENTSTVÍ

Navazující magisterský Počet studentů: 7

PRODUKCE A MANAGEMENT - MANAGEMENT UMĚNÍ

Navazující magisterský Počet studentů: 7