Rozvrhy podle studijních oborů

Rozvrhové kalendáře pro akademický rok 2021/2022.

Produkce - bakalářský obor

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Rozvrh 1. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 1. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2021/2022.

Rozvrh 2. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 2. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro letní semestr 2021/2022.

Rozvrh 3. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 3. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro letní semestr 2021/2022.

Produkce - magisterský obor

1. ročník
2. ročník

Rozvrh 1. ročníku MA

Rozvrhový kalendář 1. ročníku MA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2021/2022.

Rozvrh 2. ročníku MA

Rozvrhový kalendář 2. ročníku MA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2021/2022.

Přehled důležitých termínů

 


.