Katedra produkce

Posluchači KP získávají znalosti a dovednosti potřebné např. při práci vedoucího produkce, marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci nebo nezávislého producenta uměleckých projektů.

Celoživotní vzdělávání

Katedra produkce nabízí možnost placeného studia jednotlivých předmětů v režimu celoživotního vzdělávání. Zájemcům o tuto formu doporučujeme, aby se na základě prostudování aktuálního studijního plánu na katedru obrátili s návrhem konkrétních předmětů, o jejichž studium mají zájem. 

Obecné informace k celoživotnímu vzdělávání najdete .

Semináře pro veřejnost

Příležitostně katedra nabízí odborné veřejnosti semináře vztahující se k aktuálním tématům. Informace o takových aktivitách najdete na naší stránce na Facebooku