Výsledky 3. kola přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO programu

Ke studiu v akademickém roce 2022/23 byli přijati uchazeči s těmito kódy přihlášek:

29041086

66664646

39179851

16103385

76954526

83639745

93048410

41655691

72065091

Přijatí i nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí poštou do 30 dnů od data 3. kola.
Proti rozhodnutí se uchazeči můžou odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
 

24. červen 2022

.